Free counters!

highspeedtelegraphy.com


for fans of highspeed morse telegraphy
     
      für Fans der schnellen Morsetelegrafie           

 для любителей Скоростная Pадиотелеграфия

                                                     

Deutsche Telegrafie Meisterschaften              Kategorie RufzXP - Rufzeichenhören

German Telegraphy Championships                 Category RufzXP

немецкие чемпионаты по радио-телеграфии Категория RufzXP


Kategorie B (Jungen unter 16 Jahren)

Categorie B (males, youngsters under 16 years)


2018 - no participants

2017 - no participants

2016    

 1. Adrian Kress HE9AKG

2015 - no results available

2014    

 1. Adrian Kress HE9AKG

 

 

Kategorie E (Frauen)

Categorie E (females)


2012      

 1. Victoria Panagiotou SV2KBS
 2. Irina Stieber DL8DYL

   

Kategorie F (Männer)

Categorie F (males)


2018

 1. Andre Schoch DL4UNY
 2. Oliver Bock DJ9AO
 3. Martin Gloger DM4CW

2017

 1. Martin Gloger DM4CW

2016     

 1. Hein Langkopf  DL2OBF                         
 2. Fulvio Galli HB9DHG     
 3. Karsten Koch DL8LBK

2015 - no results available

2014     

 1. Cornell Gonschior DF6FR        
 2. Telios Pantsios SV2HWR      
 3. Daniel Schirmer DL5SE

2012

 1. Fabian Kurz DJ1YFK
 2. Heinrich Langkopf DL2OBF
 3. Cornell Gonschnior DF6FR

2008

 1. Fabian Kurz DJ1YFK
 2. Heinrich Langkopf DL2OBF
 3. Daniel Schirmer DL5SE

2007

 1. Fabian Kurz DJ1YFK
 2. Karsten Koch DL8LBK
 3. Maik Reckeweg DJ2QV

 


Kategorie G (Frauen, Seniorinnen)

Categorie G (females, senior)


2018

 1. Irina Stieber DL8DYL

2017 - no participants

2016      

 1. Irina Stieber DL8DYL

2015 - no results available2014      

 1. Irina Stieber DL8DYL

    

Kategorie H (Männer über 40 Jahre)

Categorie H (males, over 40 years)


2018

 1. Felix Riess DL5XL

2017     

 1. Felix Riess DL5XL

2016 - no participants

2015 - no results available

2014     

 1. Karsten Koch DL8LBK                        
 2. Felix Riess DL5XL                           
 3. Michael Kress DL1II

2013

 1. Heinrich Langkopf DL2OBF
 2. Fritz Zwingli HB9CSA / DL4FDM
 3. Thomas Hitzner DL2RMC

2008

 1. Thomas Hitzner DL2RMC
 2. Karsten Koch DL8LBK
 3. Gerhard Madl DL4DXL

2007

 1. Arno Polinsky DL1CW
 2. Gerhard Madl DL4DXL
 3. Thomas Hitzner DL2RMC

 

Kategorie I (Männer über 50 Jahre)

Categorie I (males, over 50 years)


2018      

 1. Stefan Hader DL9ABM                    
 2. Arno Polinsky DL1CW    
 3. Reinhard Fretzel DL1BUG

2017      

 1. Stefan Hader DL9ABM                    
 2. Arno Polinsky DL1CW    
 3. Ulf Ehrlich DL5AXX

2016      

 1. Stefan Hader DL9ABM                      
 2. Michael Hahn DL7UGN    
 3. Ulf Ehrlich DL5AXX

2015 - no results available

2014      

 1. Fritz Zwingli DL4FDM / HB9CSA                          
 2. Stefan Hader DL9ABM
 3. Arno Polinsky DL1CW

2013

 1. Stefan Hader DL9ABM
 2. Arno Polinsky DL1CW
 3. Reinhard Frenzel DL1BUG

2012

 1. Stefan Hader DL9ABM
 2. Arno Polinsky DL1CW
 3. Reinhard Frenzel DL1BUG

2008

 1. Arno Polinsky DL1CW
 2. Toffy Schmige DJ6ZM
 3. Reinhard Frenzel DL1BUG

2007

 1. Joachim Hetzer DJ5AA
 2. Reinhard Frenzel DL1BUG
 3. Toffy Schmige DJ6ZM